foto1
Firma JuPOOR je mladou perspektívnou firmou, postavenou na základoch dlhoro?nych skúseností práce s drevom. Profesionalita, precíznos? a následná spokojnos? klienta sú pre nás v?dy d?le?itymi faktormi na?ej práce. Pre nás takmer ni? nie je nemo?né. Doká?eme sa vysporiada? aj s obtia?nej?ími po?iadavkami zákazníka. Moderny dizajn je pre nás v?dy vyzvou a pri rekon?trukciách ctíme tradície a p?vodného ducha. Popustite uzdu svojej fantázii a oslovte profesionálov. Alebo potrebujete zrekon?truova? stary nábytok, bránu na dome - sme tu pre vás?
foto3
Firma JuPOOR sa zaoberá predov?etkym vyrobou nábytku na mieru (kancelársky nábytok, kuchynské linky, jedálne, obyvacie izby, spálne, detské izby, kúpe?ňovy nábytok). ?a?ej pre vás radi zhotovíme dvere so zárubňami, schody, zábradlia, obklady, chodbové zostavy, ?atníkové skrine, drevené altánky...
       
                 
       
foto4
Ku ka?dej zákazke pristupujeme individuálne. Cena je v?dy závislá od pou?itych materiálov a obtia?nosti projektu. Zavolajte nám, dohodnite stretnutie a m??me za?a?. Spokojnos? zákazníka je aj na?ou spokojnos?ou!
foto5
JuPOOR s. r. o.
Haanova 22
85104 Bratislava

mobil: 0948 600 210
e-mail: info@jupoor.sk